Моделът RADIK LINE VERTIKAL – M представлява отвесно ориентирано панелно тяло с щампован челен панел. Конструкцията му позволява долно централно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. Има общо 6 нипела с вътрешна резба G½. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки. Отоплителните тела Тип 20 с дължини 600 и 900 мм имат с по една горна окачалка повече.

За свързване към отоплителната система може да се използва интегрирана арматура HM доставяна заедно с термостатична глава – вж. каталога Арматура HM.

Допълнителна информация

 • Технически параметри

 • Височина (H):1600, 1800, 2000 mm
 • Дължина (L):400, 600, 900 mm
 • Дълбочина (B)

 • – Тип 10:52 mm
 • – Тип 11:няма
 • – Тип 20:68 mm
 • – Тип 21:няма
 • – Тип 22:няма
 • – Тип 33:няма
 • Свързващо разстояние:50 mm
 • Свързваща резба:6 × G½ вътрешна
 • Max допустимо налягане:1,0 MPa
 • Min допустима температура (°C):110 °C
 • Свързване на отоплителното тяло:централно долно
 • Загуба на налягане:Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.

Начин на свързване

Преглед на типовете

Таблица