RADIK® – Панелни отоплителни тела

Изпълнение KLASIK

Отоплителни тела със странично свързване

Изпълнение VENTIL KOMPAKT

Отоплителни тела с долно свързване

Изпълнение PLAN

Отоплителни тела с гладък преден панел

Изпълнение VERTIKAL

Отвесно ориентирани отплителни тела

Изпълнение HYGIENE

Хигиенни отплителни тела

Изпълнение RADIK RC

Отоплителни тела с регулирано протичане

Описание

  • предназначени за отопление на фамилни къщи и жилищни блокове, административни сгради и небитови помещения
  • подходящи за топло-водни системи с централно отопление с максимално експлоатационно налягане на водата 1,0 MPa
  • предназначени за еднотръбни и двутръбни отоплителни системи с принудителна, а някои със самоволна циркулация на водата
  • подходящи и за нискотемпературни топлинни източници
  • предлагани в основното цветово изпълнение бял RAL 9016, по поръчка други 11 цветови нюанса според каталога за цветове. По специална поръчка – и в други цветове по RAL
  • в асортимента и енергоспестяващи радиатори с управляемо протичане RADIK RC и модел подходящ за реконструкции RADIK KLASIK – R
 

Изпълнение KLASIK

Панелни отоплителни тела с ляво или дясно странично свързване към отоплителна система с принудителна или самоволна циркулация.

Изпълнение VENTIL KOMPAKT

Панелни отоплителни тела с долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация на топлоносителя

Изпълнение PLAN

Панелни отоплителни тела с гладък челен панел, със странично или долно свързване към отоплителна система с принудителна или самоволна циркулация

RADIK PLAN KLASIK

Панелно отоплително тяло с гладък преден панел и странично свързване

RADIK PLAN VK

Панелно отоплително тяло с гладък преден панел и дясно долно свързване

RADIK PLAN VKL

Панелно отоплително тяло с гладък преден панел и ляво долно свързване

RADIK PLAN VKM

Панелно отоплително тяло с гладък преден панел и долно централно свързване

Изпълнение VERTIKAL

Панелно отоплително тяло ориентирано отвесно без вентил с долно централно свързване и гладък или релефен преден панел

RADIK PLAN VERTIKAL – M

Вертикално ориентирано панелно отоплително тяло с долно централно свързване и гладък преден панел

RADIK LINE VERTIKAL – M

Вертикално ориентирано панелно отоплително тяло с долно централно свързване и релефен преден панел

Изпълнение HYGIENE

Панелни отоплителни тела предназначени за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота, със странично или долно свързване към отоплителна система с принудителна или самоволна циркулация.

RADIK HYGIENE

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота с гладък преден панел, със странично свързване

RADIK HYGIENE VK

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота с гладък преден панел, с дясно долно свързване

RADIK CLEAN

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота, със странично свързване

RADIK CLEAN VK

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота, с дясно долно свързване

Изпълнение RADIK® RC

Енергоспестяващи панелни отоплителни тела с технология на управляемо протичане, с долно свързване към отоплителната система с принудителна циркулация

RADIK RC VKU

Енергийно ефективно панелно отоплително тяло с контролиран поток, с дясно или ляво долно свързване

RADIK RC PLAN VK

Енергийно ефективно панелно отоплително тяло с контролиран поток, с гладък преден панел и дясно долно свързване

RADIK RC PLAN VKL

Енергийно ефективно панелно отоплително тяло с контролиран поток, с гладък преден панел и ляво долно свързване

RADIK RC LINE VK

Енергийно ефективно панелно отоплително тяло с контролиран поток, гладък челен панел с фини хоризонтално щамповани линии и дясно долно свързване

RADIK RC LINE VKL

Енергийно ефективно панелно отоплително тяло с контролиран поток, гладък челен панел с фини хоризонтално щамповани линии и ляво долно свързване