RADIK® KORADO – Панелни отоплителни тела

Изпълнение PLAN

Панелни отоплителни тела с гладък челен панел, със странично или долно свързване към отоплителна система с принудителна или самоволна циркулация