RADIK® Korado – Панелни отоплителни тела

Изпълнение KLASIK

Панелни отоплителни тела с ляво или дясно странично свързване към отоплителна система с принудителна или самоволна циркулация.