RADIK® KORADO – Панелни отоплителни тела

Изпълнение HYGIENE

Панелни отоплителни тела предназначени за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота, със странично или долно свързване към отоплителна система с принудителна или самоволна циркулация.

RADIK HYGIENE VK

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота с гладък преден панел, с дясно долно свързване

RADIK CLEAN

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота, със странично свързване

RADIK CLEAN VK

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота, с дясно долно свързване